Skip to content

Food

Malunggay: The Super Anti-Oxidant

What is Malunggay? Malunggay, scientifically known as Moringa Olefeira, is a plant that has been used for centuries in traditional medicine. Malunggay is a highly nutritious plant that is packed with protein, vitamins, minerals, and antioxidants. Malunggay is also known to have anti-inflammatory properties and is being studied for its potential to help treat a variety of health conditions, including… Read More »Malunggay: The Super Anti-Oxidant

Sardinas: “Pambansang Instant Ulam” nga ba ng Pilipinas?

Instant Ulam Instant ulam ba? Maraming pagkain ang maaari nating sabihing instant ulam gaya ng instant de-latang isda, karne at maging ang instant pancit canton ay inuulam na rin. Sa panahon ngayon na mabilisan na ang buhay ng tao dahil sa trabaho at iba pang gawain, hindi na rin natin magawang magluto ng gusto nating ulam sa hapag-kainan. Madalas kapag… Read More »Sardinas: “Pambansang Instant Ulam” nga ba ng Pilipinas?